RADIO4

RADIO4KVADRIPOLÁRNA RÁDIOFREKVENCIA

Najmodernejší prístroj na odstránenie vrások, vypnutie ochabnutej pokožky a redukciu celulitídy.

Rozličné rádiofrekvencie, ktoré v súčasnosti existujú na trhu, vykazujú výrazné nedostatky, ako napr.: bolesť pri ošetrení a nedostatočný prenos energie.

Na elimináciu týchto nedostatkov, vyvinula spoločnosť Novaestetyc kvadripolárny rádiofrekvenčný prístroj RADIO4, ktorý využíva patentovanú inovačnú technológiu RSS (Radiofrequency Safely System – Bezpečnostný systém rádiofrekvencie).

Používaním RADIO4 je energia dodávaná štyrmi elektródami a dosahuje hlbšie vrstvy pri použití nižšej energie. Výsledkom je menšia záťaž pokožky a výrazne lepší efekt. Technológia RSS® má systém dynamického riadenia elektród, vďaka čomu je energia smerovaná hlboko do tkanív (až 3 cm). Týmto je odstránený nežiaduci rozptyl energie na povrchu, ktorý spôsobuje prudké zvýšenie teploty a popáleniny. Je to jediná technológia, ktorá umožňuje koncentráciu energie na stred ošetrovanej oblasti, pretože len sonda so štyrmi elektródami umožňuje prúdenie energie do kríža!

Prístroj RADIO4 je vybavený 3 sondami:

  • veľká sonda slúži na ošetrenie sedacej časti, stehien a brucha
  • stredná sonda slúži na ošetrenie oblasti nachádzajúcej sa medzi stehnami a sedacou časťou, ramien a krku
  • malá sonda slúži na ošetrenie tváre a rúk.

Prístroj RADIO4 automaticky rozpozná napojenú sondu, na displeji vysvieti časti tela, na ktoré je určená a nastaví všetky potrebné parametre.

Jednoduchý, no zároveň prepracovaný softvér umožňuje automatické i manuálne nastavenie všetkých parametrov a elektród.


< späť | ^ hore | úvod

©2019 epilla SK, s.r.o., Medňanského 17, 036 08 Martin, Slovenská republika
Tel: +421 (0)905 25 77 64
e-mail: info @ epilla.eu | www.epilla.eu
created by TVORIVEC
premium-aesthetic